English
Русский
Srpski
 
     
 
 
  Novo rešenje   O Gynedl-u | Dizajn | Prednosti |Kliničko testiranje | Patenti | Kontakt  
 
 
 
O Gynedil-u
Dizajn
Prednosti
Kliničko testiranje
Patenti
Kontakt
Za preuzimanje
Film
Dokumentacija
     
   
     
 

Hidraulični sistem za dilataciju cervikalnog kanala

Klasična dilatacija

Dilatacija cervikalnog kanala je preduslov za bilo koju intervenciju u materičnoj duplji. To je najčešće primenjivani postupak u interventnoj ginekološkoj praksi. Indikacije su:

  • Kiretaža
  • Eksplorativna kiretaža
  • Frakcionirana kiretaža
  • Jednopotezne kiretaže i biopsije endometrijuma
  • Histeroskopija

Jednostavno, indikacija je svaka intervencija u materičnoj duplji, tako da alternativa ovoj proceduri ne postoji. Dilatacija je kontraindikovana samo u slučajevima uznapredovalog karcinoma grlića materice.

Klasični i najčešće primenjivani postupak dilatacije cervikalnog kanala je mehanička dilatacija pomoću metalnih dilatatora po Hegaru. Metalni dilatatori imaju zatupljen i blago savijen vrh. Uvode se u cervikalni kanal jedan po jedan, sukcesivno, počevši od dilatatora sa najmanjim do dilatatora sa najvećim prečnikom.Set mehaničkih dilatatora Hegar

Svaka takva dilatacija cervikalnog kanala, a pogotovo nepažljiva i gruba, dovodi do oštećenja kolagenih i mišićnih vlakana cerviksa, što često prethodi njihovoj funkcionalnoj inkompetenciji.

Aktuelni postupak za dilataciju cervikalnog kanala nosi rizik od komplikacija kao što su:

  • Perforacija materice koja najčešće nastaje u istmičnom delu, pri neopreznom dilatiranju
  • Laceracija grlića ili povreda discendentne grane arterije uterine

 

Novo rešenje

Koristeći iskustva balon dilatacije, često primenjivane u različitim oblastima medicine konstruisan je Gynedil; to je sterilni hidraulični dilatator, čiji je vrh prilagođen anatomiji cervikalnog kanala, tako da je uvođenje dilatatora jednostavno i bez otpora.

GYNEDIL ® Hidraulični sistem za dilataciju

Gynedil je uređaj u obliku klipne pumpe na ručni pogon, sa klipom malog prečnika, što obezbeđuje lako postizanje željenog pritiska potrebnog za dilataciju. To omogućava postepenost u postupku dilatacije.

Gynedil je izrađen od medicinske plastike, za jednokratnu upotrebu i prilikom proizvodnje sterilisan, tako da ga lekar može koristiti odmah po otvaranju ambalaže.

U dršci Gynedila se nalazi rezervoar za destilovanu vodu, za obavljanje dilatacije, kao i ventil za pražnjenje balona, koji se ručno aktivira i vraća vodu nazad u uređaj nakon obavljene dilatacije.

Kad se koristi Gynedil, mehanički rad se u potpunosti koristi za dilataciju cervikalnog kanala; kada se koriste dilatatori po Hegaru, oko 25% mehaničkog rada se koristi za radijalnu dilataciju cervikalnog kanala, a najveći njegov deo (75%) potreban je za savljađivanje čeonog otpora, što je uzrok raznih histopatologija.

 
 
 
O Gynedil-u | Dizajn | Prednosti | Kliničko testiranje | Patenti | Kontakt
  INOVE d.o.o.
Miljakovačke staze 11a, Beograd
Republika Srbija
Tel/fax: +381 11 7589 387
E-mail: office@inove.rs, www.gynedil.com
 
 
  copyright © 2010 Gynedil