English
Русский
Srpski
 
     
 
 
  Dizajn   O Gynedl-u | Dizajn | Prednosti |Kliničko testiranje | Patenti | Kontakt  
 
 
 
O Gynedil-u
Dizajn
Prednosti
Kliničko testiranje
Patenti
Kontakt
Za preuzimanje
Film
Dokumentacija
     
   
     
 

Kako je sistem zamišljen?

Gynedil je novi ginekološki uređaj izrađen u celosti od medicinske plastike i drugih materjala podobnih za korišćenje u medicini. U toku procesa proizvodnje uređaj se puni destilisanom vodom i steriliše, tako da ga doktor može odmah koristiti. Ergonomski je prilagođen potrebama lekara prilikom izvođenja dilatacije.

Uređaj je predviđen za jednokratnu upotrebu.

Potpuna sigurnost uređaja i bezbednost za pacijenta prilikom širenja balona pod izuzetno visokim pritiskom, ostvarena je primenom nestišljivog radnog medijuma, odnosno destilisane vode. Time je u potpunosti eliminisan svaki rizik za pacijenta.

Revolucionarna novost ostvarena je primenom novih materjala u delu uređaja kojim se obavlja sama dilatacija cervikalnog kanala – dilatacionom balonu.

Dilatacioni balon sačinjen je od četiri elementa koji obezbeđuju:

  • Čvrstinu i elastičnost dilatacionog balona u početnoj fazi dilatacije – uvlačenju balona u cervikalni kanal bez otpora i povređivanja tkiva.
  • Apsolutnu sigurnost za pacijenta.
    Ravnomerno širenje balona prilikom ubrizgavanja vode i uvećanja njegovog prečnika.
  • Sterilnost procedure.
 
 
 
O Gynedil-u | Dizajn | Prednosti | Kliničko testiranje | Patenti | Kontakt
  INOVE d.o.o.
Miljakovačke staze 11a, Beograd
Republika Srbija
Tel/fax: +381 11 7589 387
E-mail: office@inove.rs, www.gynedil.com
 
 
  copyright © 2010 Gynedil